Ime objekta: Wow Hotel
Vrsta objekta: Hotel
Tip projekta: Projektovanje i opremanje enterijera
Lokacija: Mediteranska, 85310, Budva, Crna Gora
Početak radova: 2018.

Wow Hotel