Ime objekta: Orka Restaurant
Vrsta objekta: Restoran
Tip projekta: Projektovanje i opremanje enterijera
Lokacija: Lapadska obala 11a 20000 Dubrovnik, Hrvatska
Početak radova: 2016.

Orka Restaurant