Ime objekta: Posat
Vrsta objekta: Restoran
Tip projekta: Projektovanje i opremanje enterijera
Lokacija: Uz Posat 1, Dubrovnik, 20000, Hrvatska
Početak radova: 2016.

Posat