Ime objekta: Proto Fish Restaurant
Vrsta objekta: Restoran
Tip projekta: Projektovanje i opremanje enterijera
Lokacija: Široka 1, Dubrovnik, 20000, Hrvatska
Početak radova: 2016.

Proto Fish Restaurant